Przedszkole Nr 296
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 296 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 296 "Bajkowy Parasol"

Przedszkole Nr 296 "Bajkowy Parasol" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 296 "Bajkowy Parasol"

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-12-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Rolek p296@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6170182. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przedszkole znajduje się przy ul. Międzynarodowej na wysokości ul. Brazylijskiej.

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu osiedlowego na przeciwko wejścia do bloku przy ul.  ul. Międzynarodowa 38. Na furtce umieszczony jest domofon pozwalający na bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcami poszczególnych grup. Dodatkowo jest możliwość kontaktowania się z sekretariatem oraz dyrektorem przedszkola. Nauczyciele, dyrektor oraz panie przebywające w sekretariacie, po uprzednim wizualnym kontakcie maja możliwość wpuszczenia interesanta na teren placówki. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla wózków dziecięcych.

W lokalu nie ma wind.

Możliwy jest dostęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji z języku migowym lub angielskim na stronie.

Przy budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, gdyż jest to parking osiedlowy.

Na miejscu jest możliwość porozmawiania z p. dyrektor, która przeszła szkolenie z języka migowego.  

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ERolek 23-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.erolek 23-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.bokon 23-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 235